Мы открыты для общения!

Киев, Украина

аrtARTERY | Digital-агентство

Разработка и создание сайтов - веб-студия в Киеве (Украина)

Skype:

artARTERY

Telegram:

artARTERY

Email:

Техническая поддержка проектов:

support@artartery.net
artARTERY - Facebook artARTERY - Twitter artARTERY - Instagram artARTERY - RSS
map.bg-artARTERY
artARTERY - Facebook artARTERY - Twitter artARTERY - Instagram artARTERY - RSS аrtARTERY | Блог

Команда artARTERY создала интернет-магазин для WURTH Украина

05 августа 2020

Разработки интернет-магазина

shares

Огромный онлайн-магазин с тысячами товарных позиций, ориентированный как на оптовые, так и розничные продажи, – такой проект нуждается в стратегическом подходе как никакой другой. В этом мы прекрасно убедились во время разработки интернет-магазина для компании «Вюрт Украина», представляющей крупнейший немецкий холдинг WURTH. Ведь нашей команде требовалось охватить множество задач: от верстки по корпоративным нормам до интеграции сторонних сервисов.

Оговоримся сразу: созданием дизайна сайта WURTH в Украине мы не занимались – он целиком повторяет фирменный шаблон, единый для региональных интернет-магазинов этого концерна. Однако к внешности этого портала наши специалисты все-таки приложили руку: во время внедрения адаптивной hmtl-верстки. При этом потрудиться пришлось изрядно – ведь архитектура онлайн-магазина получилась в полной мере многоуровневой. Мы полностью прорабатывали всю структуру сайта: каталог со множеством разделов и подразделов, страницы о компании, истории и вакансиях, фирменный журнал концерна, служебные страницы обо всех услугах, карта расположения офисов и магазинов по Украине и т.д.

Отдельно стоит рассказать о разработке личного кабинета. Данный модуль очень функционален: он меняется под розничных или оптовых покупателей, отображает информацию об индивидуальных скидках и бонусах, подвязан на базы данных со складов и доставки товаров – и все, разумеется, максимально автоматизировано. Связь сайта с другими сервисами – это был вообще один из ключевых трендов при создании интернет-магазина компании «Вюрт Украина». Наши программисты разработали модули отслеживания информации о товарах на складах в системе 1С, интеграции платежных систем с дистанционной оплатой заказа, подключения службы доставки «Нова пошта», связи с социальными сетями – и многое другое.

Возможности управления сайтом настолько велики, что мы по окончании создания интернет-магазина даже подготовили для сотрудников WURTH пакет технической документации с подробными инструкциями о работе с его админчастью и провели для них обучение по контролю процессов на портале – это была действительно комплексная задача. Хотя команда диджитал-агентства artARTERY в Киеве все же не заканчивает сотрудничество с компанией «Вюрт Украина». Мы и дальше будем заниматься этим интернет-магазином в рамках программы технической поддержки и развития данной онлайн-площадки. Ведь такие проекты требуют действительно стратегического подхода, не так ли?

---

Команда artARTERY створила інтернет-магазин для WURTH Україна.

Величезний онлайн-магазин з тисячами товарних позицій, орієнтований як на оптові, так і роздрібні продажі, - такий проект потребує стратегічного підходу як ніякий інший. В цьому ми чудово переконалися під час розробки інтернет-магазину для компанії «Вюрт Україна», що представляє найбільший німецький холдинг WURTH. Адже нашій команді потрібно охопити безліч завдань: від верстки з корпоративних нормам до інтеграції сторонніх сервісів. Обмовимося відразу: створенням дизайну сайту WURTH в Україні ми не займалися - він цілком повторює фірмовий шаблон, єдиний для регіональних інтернет-магазинів цього концерну. Однак до зовнішності цього порталу наші фахівці все-таки доклали руку: під час впровадження адаптивної hmtl-верстки. При цьому потрудитися довелося неабияк - адже архітектура онлайн-магазину вийшла в повній мірі багаторівневої. Ми повністю опрацьовували всю структуру сайту: каталог з безліччю розділів і підрозділів, сторінки про компанії, історії і вакансії, фірмовий журнал концерну, службові сторінки про всі послуги, карта розташування офісів і магазинів по Україні і т.д. Окремо варто розповісти про розробку особистого кабінету. Даний модуль дуже функціональний: він змінюється під роздрібних або оптових покупців, відображає інформацію про індивідуальні знижки і бонуси, підв'язані на бази даних зі складів і доставки товарів - і все, зрозуміло, максимально автоматизовано. Зв'язок сайту з іншими сервісами - це був взагалі один з ключових трендів при створенні інтернет-магазину компанії «Вюрт Україна». Наші програмісти розробили модулі відстеження інформації про товари на складах в системі 1С, інтеграції платіжних систем з дистанційною оплатою замовлення, підключення служби доставки «Нова пошта», зв'язку з соціальними мережами - і багато іншого. Можливості управління сайтом настільки великі, що ми після закінчення створення інтернет-магазину навіть підготували для співробітників WURTH пакет технічної документації з докладними інструкціями про роботу з його адмінчастини і провели для них навчання з контролю процесів на порталі - це була дійсно комплексне завдання. Хоча команда Діджитал-агентства artARTERY в Києві все ж таки не закінчує співпрацю з компанією «Вюрт Україна». Ми і далі будемо займатися цим інтернет-магазином в рамках програми технічної підтримки та розвитку даної онлайн-майданчики. Адже такі проекти вимагають дійсно стратегічного підходу, чи не так?